Asylmottak i Valle

Alle samfunn landet over bør være villige til å ta et tak for å ta imot mennesker som søker asyl.