INNSPILL: Barneminister Inga Marte Thorkildsen har fått flere gode innspill fra Røde Kors på hvordan man bedre kan beskytte barn mot tvangsekteskap. INNSPILL: Barneminister Inga Marte Thorkildsen har fått flere gode innspill fra Røde Kors på hvordan man bedre kan beskytte barn mot tvangsekteskap. Foto: Sondre Steen Holvik

Sesong for tvangsekteskap