Tv-kokkenes pavelige status

Tv-kokkene har et rikt følelsesliv og beveger seg på en glideskala fra raseri til overstadig munterhet. De ler eller skjeller folk ut.