Norges ansvar

I de pågående klimaforhandlingene i Warszawa har vi som en rik olje— og gassnasjon et særlig ansvar.