Arbeid og psykisk helse

En stor og økende andel av personer som faller ut av arbeidslivet har psykiske lidelser.