• FOTO: Arild Lyssand / Sysselannen / Scanpix

Be worried. Be very worried

«Be worried. Be very worried», var overskriften på en spesialutgave om global oppvarming i TIMEs aprilnummer i 2006.