Ungdom på skråplanet

Når straffesakssystemet ikke bidrar til å redusere kriminaliteten, er vi nødt til å tenke nytt.