Korrupsjonskameratene

Byråkratene påvirker politikerne som påvirker byråkratene.