Sjofelt av ledelsen i Kilden

Det blåser både innenfor og utenfor Kilden for tiden.