Jakt på villrein

Hvorfor blir ikke kalven tatt ut sammen med simla?