• hijab fotball (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Bruk av hijab

Hvorfor er "hijab på sykehuset" blitt et tema?