Budsjettrussel mot Bredalsholmen

Problemene som oppsto rundt Hestmandens restaurering er nå løst, og byens neste utfordring er å legge til rette for en nasjonal museumshavn for de store skipene.