Frp med gjennomslagskraft?

Lene Langemyr utfordrer Ingebjørg Godskesen som ny stortingskandidat for Frp i Aust-Agder.