• side 1 del 2 lørdag 27 10 12.jpg

Får Olsen det som han vil?

Det kan virke risikabelt å tillegge én mann for mye innflytelse på bispevalget i Agder og Telemark. Men den pensjonerte rektoren Jan Olav Olsen har en nøkkelrolle i ansettelsen av Olav Skjeveslands etterfølger.