Byball og veldedighet

Det må aldri skapes inntrykk av at det offentliges ansvar kan overtas av mer eller mindre tilfeldige givere.