Pasientskadene

Siden 1989 har Norsk pasientskadeerstatning utbetalt 355 millioner kroner til pasienter og pårørende i Agder. 50 millioner derav ble utbetalt i fjor, og i år ser det ut til å bli mer.