Ikke "vanlige søndager"

Det vil ikke være skadelig — heller tvert om - å stoppe opp ved to søndager, den siste i oktober og den første i november.