• ANSVAR: Politikerne deler ansvaret for den vanskelige jobben med å trekke til seg utenlandske ingeniører og få dem til å bli på Sørlandet. Her er Søgnes ordfører Aase Severinsen og Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn (nr. tre fra v) blant dem som får omvisning på HydraRack nummer 100 hos NOV i Søgne i fjor. FOTO: ARKIV

Vi må rigge for vekst

Kristiansandsregionen må bli enda tydeligere på kvalitetene knyttet til å bo og arbeide her. Ellers taper vi kampen om veksten mot de andre storbyregionene.