Musikk som terapi

Lite er bedre egnet til å uttrykke følelser enn musikk.