Utidig av fylkesrådmann

Aust-Agders fylkesrådmann Arild Eielsen tror ikke Lillesand, Birkenes og Iveland kommuner – nå supplert av Evje og Hornnes – mener alvor med søknadene om overflytting til Vest-Agder.