Avslører ordvalget holdningene?

Kvinnedagen er passé. Vi kjenner alle utfallet.