• MOBBING: Artikkelforfatteren påpeker at mobbing og undertrykkelse av homoseksualitet fremdeles er et uttrykk i samfunnet. FOTO: Scanpix

Vi må tørre å ta tilbake seksualiteten

Det kreves mot å ta tilbake sin seksualitet.