Toppmøte i spagat

I dag samles stats— og regjeringssjefene i de 26 NATO-landene til toppmøte i Bucuresti.