Kollektiv straff

Israels seigpining av innbyggerne i Gaza bringer ikke fred. Den kollektive avstraffelsen er uakseptabel og rammer nok en gang de aller svakeste på palestinsk side. Den øker også rekrutteringsgrunnlaget til gruppene som daglig fyrer av raketter mot den sørlige delen av Israel.