Norsk egenråderett

Når alle toneangivende fagorganisasjoner i Europa anbefaler å implementere tjenestedirektivet i det indre marked, bør vi ikke snøfte halsstarrig mot vinden.