• FOTO: Mike Tombs

Muslimer i klemme

Hos mange sørlendinger har kristendom og gudstro en sentral plass. Behøver det å føre til aversjon mot mennesker med en annen overbevisning,som er like viktig i deres liv?