Retorikk i valgkamp

Via retoriske grep som minner om en miks av den klassiske retorikkens rettstale og oppvisningstale, skal vi nås.