Et perfekt demokrati?

Jeg har hatt gleden av å sitte på Stortinget i ni år. Det har vært år preget av oppturer, utsettelser og utfordringer.