Viktig skoledebatt

Grunnskolen i Kristiansand gikk med over 10 millioner kroner i underskudd i fjor. Av 36 skoler kom bare ni ut i pluss.