Viktig med tillit til politiet

Seks av ti personer på Agder har ikke tillit til at politiet gjør en god nok jobb i forhold til hverdagskriminaliteten.