Når barn uteblir fra skolen

Vi trenger skoler som ser risikogruppene, har en holdning til at ubegrunnet og ulovlig fravær ikke er akseptert og som kan relevant lovverk og tar ansvar på et tidlig tidspunkt i forhold til å søke hjelp sammen med foresatte.