Læremidler i skolen

Kan den videre utviklingen av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) føre til ensretting og en monopolsituasjon i norsk videregående skole?