Frps klima

Ekspertenes dom blir stadig tydeligere: Klimaendringene blir dramatiske både for vår landsdel, Norge som helhet og globalt.