Storbyens skyggesider

Med stor entusiasme har Kristiansands politiske ledelse lagt til rette for vekst. Resultatet er en by som med raske skritt nærmer seg 80.000 innbyggere. Tar vi med omlandet, bor i dag om lag 120.000 mennesker i og rundt Sørlandets hovedstad.