Polariseringen

Det kan styrke demokratiet, men vanskeliggjøre arbeidet til en regjering, dersom Venstre og Kristelig Folkeparti blir sittende i vippeposisjon.