Det krevende kirkemøtet

Kirkemøtet står for tur – Den norske kirkes øverste organ.