Teater og teater, fru Blom

Det har i den senere tid vært en del innlegg i denne avis med tema riving eller bevaring av Agder Teater.