Kjøp av tomt på Oddernes

Steinerskolen har henvendt seg til kommunen med forespørsel om å få kjøpe Oddernes skole, der den har vært siden 1992.