Aldri mer?

Aldri mer 9. april! Det budskapet har jeg hørt i 70 år. Jeg har aldri trodd på det!