Jakobsen, Benestad og Lilleaasen avviser ektepar

Vi tenker oss at to voksne, ansvarlige personer av samme kjønn kommer til kirka og sier: — Vi er svært glad i hverandre, vi ser på hverandre som likeverdige partnere, vi respekterer hverandre og vil hverandre vel.