Søndagsåpne butikker

Det ser ut til at det er flertall i befolkningen for å beholde dagens regler om søndagsstengte butikker, men at regjeringen ut fra et prinsipp om størst mulig valgfrihet og minst mulig regler ønsker å fjerne disse.