• En studie fra NHH viste at 60 prosent av norske ledere følte at de ikke klarte å ta tak i konflikter på en god måte, skriver artikkelforfatteren. Samtidig sa lederne at det å håndtere konflikter er en viktig del av jobben deres. FOTO: SCANPIX

Dårlig stemning på jobb

God konflikthåndtering starter lenge før konflikten har oppstått. Tydelige avklarte roller, definerte ansvarsområder og tydelige forventninger til hverandre, kan være et godt sted å begynne.