• ta7a9f95.jpg FOTO: Braastad, Audun

Når det ikke stemmer

Når folk får bruke stemmeseddelen sin, kan vi få et helt annet resultat enn ved meningsmåling når det gjelder sentralisering/sammenslåing av kommuner.