De fleste ser ikke alvoret

Bort med denne! Det måtte altså en muslim til for å avsløre den politiske venstresides sanne ansikt.