• Den politikken som Høgre- og Frp-regjeringa – saman med støttepartia Venstre og KrF – no gjennomfører, setter omsynet til oss sjøl framfor omsynet til dei av flyktningane som lever midt i krigen og som mest av alle treng humanitet, tryggleik og hjelp, skriv innsendaren. Bildet er fra flyktningeleiren Bab Al-Salam i Azaz, nær den syrisk-tyrkiske grensen. FOTO: SCANPIX

Vi må ta imot dei som treng det mest!