Forskjell på folk og land?

Hastverk er lastverk, og Krims løsrivelse fra Ukraina har gått med "sputnik-fart".