Streik i skolen?

Kommunenes sentralforbund har ikke klart å forklare hvorfor lærernes arbeidstid nå må endres.