Offentlig brudd?

I lønnsoppgjøret må offentlig sektor følge den malen som frontfagene i privat sektor har lagt.