Kirkens lære står fast

Medlemmer av Den norske kirke har forskjellige meninger om hva et ekteskap er.