Kjøring på flerfeltsvei

Det er mye som er irriterende i trafikken, men personlig kan jeg ikke tenke meg noe så irriterende som folk som ikke har peiling på hva venstre kjørefelt skal brukes til.